Hilti Fleet Management

PROCESOPTIMALISATIE GEMAKKELIJK GEMAAKT

Met Hilti Fleet Management verbetert u de efficiëntie van uw onderneming

De verbetering in de internationale bouwbranche zorgt ook in de komende jaren voor volle orderboeken. In vergelijking met de industrie heeft de bouw zelfs een voorsprong. Desondanks is er, juist in vergelijking met de verwerkende industrie, nog een groot optimalisatiepotentieel. Een verbetering van de processen, onder de leidende principes van het lean management, is derhalve ook op de bouw onvermijdelijk. Daarbij is het belangrijk, processen langs de gehele waardeketen te perfectioneren.

Met onze geïntegreerde oplossing: Hilti Fleet Management, helpen we u bij het professionele beheer van uw machinepark bij de aanpassing van interne processen. Van de analyse via de optimalisatie tot en met management bieden we u een perfecte benadering voor een succesvolle productiviteitsstijging: van profi’s, voor profi’s.

Uw Hilti Fleet Management voordeel

  • Individuele machineparkanalyse
  • Professioneel apparaatbeheer
  • Ongecompliceerde beschikbaarstelling en Instandhouding
  • Vaste maandelijkse vergoeding
  • Volledig aftrekbare kosten
  • Snelle en betrouwbare reparatieservice

Het perfecte organisatieconcept

Het beheer van uw gereedschap neemt veel tijd in beslag. Concentreert u zich op uw kerntaak en laat uw machinepark door ons, als betrouwbare partner, professioneel beheren. Gebruik uw Hilti-apparaten tegen een vaste maandelijkse vergoeding en profiteer bij vaste kosten van onze geïntegreerde oplossing.

Het optimale machinepark

U werkt met een machinepark, dat precies is afgestemd op uw behoeften en toepassingen op de bouw. In een individuele machineparkanalyse stellen we samen met u uw optimale machinepark samen.

Gerichte productiviteitsstijging

U gebruikt altijd correct onderhouden en inzetbare gereedschappen. Eventuele uitvaltijden behoren tot het verleden. Na de economische levensduur van ongeveer drie tot vijf jaar wordt uw fleet automatisch vernieuwd, om steeds te werken met de nieuwste apparaatgeneratie volgens de nieuwste veiligheidsstandaards.

Veiligheid bieden

Mocht één van uw apparaten niet meer goed werken, halen we het direct bij u op de bouwplaats op en repareren het binnen drie dagen. In de tussentijd werkt u naadloos met een vervangend apparaat. Bovendien vervangen we bij vermogensverlies de accu’s van uw apparaten.

Vaste maandelijkse kosten

Met Hilti fleet management hebt u uw proceskosten steeds in beeld. U calculeert exact en wordt niet verrast door eventuele extra uitgaven. U betaalt alleen voor apparaten, die u ook daadwerkelijk gebruikt.

Concentreert u zich op uw kerntaak – wij bekommeren ons om uw machinepark.

MEER DAN ALLEEN MACHINEPARK-BUSINESS

De directe voordelen van Hilti Fleet Management liggen voor de hand. Wat de dienst omhelst, lichten Dr. Benjamin Klitzke, Product Manager Services Central Europe, en André Hamacher, Head of Tool Services Central Europe toe in het interview.

 

Mijnheer Klitzke, mijnheer Hamacher, Hilti fleet management is er al bijna 15 jaar. Welke bevindingen hebt u in deze tijd opgedaan?

Klitzke: “Wij komen uit de machinepark-business – dus van de productzijde. Met Hilti fleet management hebben we toen, naast een reeds bestaand product, een extra service ingericht. Nu gaat het erom, klassiek machineparkbeheer en Fleet Management te begrijpen als een integrale oplossing. Daartoe helpen we onze klanten, in een individuele machineparkanalyse, de perfecte fleet samen te stellen. En dan controleren we, welke interne processen we gezamenlijk kunnen verbeteren.”

Hamacher: “Daarbij is het belangrijk, dat we niet het afzonderlijke apparaat bekijken, maar ook processen, procedures en gedragingen. In de 15 jaar hebben we vastgesteld, dat we onze klanten een complete oplossing moeten bieden waarvan ze in alle bereiken in de onderneming profiteren.”

 

Waarom is daarvoor een individuele analyse belangrijk?

Hamacher: “Met de machineparkanalyse willen we transparantie verschaffen. En het machinepark zo optimaliseren, dat het productportfolio perfect op elkaar is afgestemd. Uiteindelijk moeten de kosten voor de klanten lager uitvallen dan bij eerdere oplossingen.”

Klitzke: “Bovendien willen we verzekeren, dat onze klanten Fleet Management zo goed mogelijk kunnen gebruiken. Daartoe begeleiden we ze natuurlijk ook bij de invoering en helpen erbij, dat ook de betreffende medewerkers onze service in de volle omvang kunnen gebruiken. We bieden een systeemoplossing aan, die niet alleen betrekking heeft op het machinepark, maar ook bereiken zoals de inkoop of het voorraadbeheer ondersteunt.”

 

Hilti Fleet Management betrekt dus in de onderneming verschillende afdelingen?

Klitzke: „Correct. Wij spreken zeer verschillende bereiken aan, die positief worden beïnvloed. Het meest voor de hand liggende is bij de werknemers zelf. En hier is fleet management niet uitsluitend een productoplossing. Dat betekent, dat de medewerker niet alleen de meest innovatieve en productieve apparaten bij de hand heeft, maar ingeval van uitval via het fleetetiket ook zelfstandig het reparatieproces kan aansturen. We bekijken dus vele interne processen en argumenteren niet alleen op productniveau, maar ook bij de bekwaamheid van de medewerkers.”

 

Voor welke soort klanten heeft Hilti Fleet Management zin?

Hamacher: “We willen grote bedrijven net zo ondersteunen, als de middelgrote. Onze klanten moeten met veilige apparaten productief werken en een goede transparantie hebben over hun machinepark. De procesoptimalisatie in de onderneming veronderstelt een professionele, coöperatieve verhouding, die we vanzelfsprekend alle Hilti-klanten willen bieden.”

 

Hoe verloopt deze verhouding precies?

Hamacher: “Onze klanten moeten zich volledig kunnen concentreren op hun kerntaak. Dat werkt, als wij, als Hilti, het machinepark beheren: dus de apparaten, de processen. Als wij verzekeren, dat de medewerkers met productieve, veilige apparaten werken en geen uitvaltijden ontstaan. Als wij ervoor zorgen, dat onze klanten altijd op het niveau van de nieuwste stand der techniek zijn. Dan kunnen ze zich ook volledig concentreren op hun kerntaak. Wat omgekeerd betekent: meer productiviteit op de bouwplaats.”

 

Waar liggen volgens u de actuele uitdagingen bij het thema productiviteit in de bouw?

Klitzke: “In andere bedrijfstakken, konden in de laatste 40 tot 50 jaar enorme productiviteitswinsten worden gerealiseerd. Uit studies weten we, dat de productiviteitsgroei in de bouwsector daarentegen eerder stagneert. De reden is, dat in de producerende, verwerkende industrie innovatieve nieuwe technologieën zijn geïntroduceerd. Ook met procesomzettingen als lean management, just-in-time delivery en bij het thema robots in de industrie 4.0 is men een hele stap verder. Daar huppelen wij in de bouwsector nog achteraan. En dat willen we graag veranderen.”

Hamacher: “Winsten uit andere branches berusten op procesoptimalisaties zoals gestandaardiseerde processen. Dit is natuurlijk in de bouwsector, waar ieder bouwproject individueel is, veel lastiger. Wij moeten er dus voor zorgen, dat we de individuele werknemer er bij ondersteunen, zijn productiviteit te verhogen. Vaak is hij echter druk bezig, tijdrovende administratieve taken te voltooien. Wanneer bijvoorbeeld een elektrisch apparaat uitvalt, moet hij eerst drie telefoongesprekken voeren, om te weten, of er vervangende apparaten zijn. Dan moet hij in de auto stappen, naar de dichtstbijzijnde dealer rijden en daar eventueel nog een kostenraming inwinnen. Tijdens deze tijd gaat de productiviteit verloren.”

 

Wat geeft u uw kanten concreet mee, om het productiviteitspotentieel op de bouw meteen te vergroten?

Hamacher: “Een generale uitspraak doen is lastig. Onze klanten werken in verschillende beroepen, hebben verschillende toepassingen en prioriteiten. Wij bieden met de machineparkanalyse daarom een professionele, individuele adviesdienst aan, die deze vraag voor ieder van onze klanten heel specifiek beantwoordt.”

 

Hoe zal de bouwplaats van de toekomst er voor Hilti uitzien?

Klitzke: “Voor ons is het, zoals gezegd, belangrijk, met moderne diensten de individuele medewerker op de bouwplaats erbij te kunnen helpen, productiever te werken. Want hij is bepalend voor de productiviteit op de bouwplaats. In de tweede stap gaat het er dan om, mens, proces en techniek zinvol met elkaar te koppelen. Bijvoorbeeld met innovatieve technologieën, zoals onze Hilti Connect app. Een volgende stap in de richting van netwerken kan ook het bovenliggende thema bedrijfsmiddelbeheer zijn. Maar dat is een ander spannend thema bij Hilti, waarover we ons bij gelegenheid erg graag kunnen onderhouden.”