Onze coverstory – BIM (Building Information Modeling)

EEN VOOR IEDEREEN, IEDEREEN VOOR EEN

Digitalisering – een gemeenschappelijk project

In de bouwsector roept het thema digitalisering nog steeds gemengde gevoelens op, Voor de een is het een belofte. Voor de ander is het een bedreiging. Sommige mensen zien de digitale transformatie gewoonweg als een logische consequentie.

In sectoren zoals de industrie wordt men allang niet meer nerveus wanneer het gaat over het implementeren van nieuwe processen om de productiviteit te verhogen. In de bouw daarentegen bestaat nog steeds behoefte aan verduidelijking. En terecht. Want in vergelijking met de gestandaardiseerde procedures zoals in de industrie gebruikelijk is, vereist de meerledige bouwsector individuele oplossingen. Er bestaat de veronderstelling dat uitsluitend reactief gedrag voor de huidige nog geringe digitaliseringssnelheid op de bouw verantwoordelijk is. Het feit is dat het merendeel van de besluitnemers in de bouwsector de digitale transformatie weliswaar als een grote uitdaging, maar ook als noodzakelijk en onvermijdelijk zien. Waaraan ligt het dan dat de transformatie zo aarzelend plaatsvindt? Voor de filosoof, wiskundige en auteur Prof. Dr. Dueck hangt dit grotendeels samen met de onduidelijke doelstellingen van de branche. “Bij de bouw van raketten gaat het erom Mars te bereiken, in de auto-industrie gaat het om zelfstadig rijden, in de middelgrote bouwbranche daarentegen is er nog geen gemeenschappelijk doel bepaald” volgens Prof. Dr. Dueck. “Om dat vast te leggen moet de gehele bouwindustrie vanaf het proces veranderen.” Dat betekent dat werkprocessen door de digitalisering niet gecompliceerder worden, maar gewoon geherstructureerd.

“Filosofie bij het ontwerpen en bouwen. En het is een proces dat zich over meerdere jaren moet voortzetten, aangezien de nieuwe technologieën niet in korte tijd en in één keer kunnen worden geïmplementeerd. Daar is de Duitse markt te ‘versnipperd’ voor.”

Dipl. Ing. Axel Muehlenbruch, BIM manager Hilti Duitsland

BIM in het kort

Het op BIM gebaseerde ontwerpen is in opmars. Projecten moeten transparant en efficiënt worden afgewikkeld. Daarbij werken alle betrokkenen van een bouwproject aan een netwerkmodel dat alle projectinformatie beheert.

Via BIM-bibliotheken stellen ondernemingen en fabrikanten digitale items, zoals bijvoorbeeld ophangmiddelen ter beschikking, die worden ingevoerd en door de architecten van nog meer informatie worden voorzien. Zo ontstaat een veelzijdig systeem, waarmee fouten en vertragingen worden vermeden. Op basis van het ontwerp kunnen alle simulaties van constructie tot exploitatie dienovereenkomstig worden gemaakt en beheerd.

Het BIM-concept omvat echter niet alleen de digitale ontwerpfase, maar ook een compleet systeem dat interne processen en structuren betreft. Hilti is een competente projectpartner met een uitgebreide BIM-aanpak, van de juiste software tot verbonden machines tot complete systeemoplossingen en -diensten.

Meer op de Hilti website

Digitale verandering begint in het hoofd

Voor veel bedrijven is er de facto gebrek aan duidelijkheid over hoe nieuwe werkprocessen in een digitale omgeving in detail moeten worden geïmplementeerd. Niet zelden voelen de verantwoordelijken zich in de steek gelaten bij het nemen van besluiten. Men maakt zich zorgen over het verliezen van de controle in de digitale chaos en wil op het juiste traject blijven. De overvloed aan informatie, verdund door verschillende belangengroepen, maakt het er niet eenvoudiger op om het overzicht te behouden en realistische oplossingen toe te passen. Dit wordt ook duidelijk in de huidige drijvende kracht van de digitale transformatie in de bouwsector, Building Information Modeling of kortweg “BIM”. Met deze digitale ontwerpmethode wordt alle informatie van een bouwproces verzameld en toegankelijk gemaakt voor de respectieve partijen.

“BIM-to-Field functioneert met onze PLT 300 al heel goed, de eerste Duitse architect werkt al met onze MEP REVIT families.”

Dipl. Ing. Joachim-Urs Müller, hoofd van engineering Regio Zuid, Hilti Deutschland

 

Met behulp van een virtuele bouwplan wordt er een ontwerp gemaakt dat niet alleen 3-D simulaties omvat, maar in real-time alle relevante gegevens van de gehele bouwcyclus en het beheer ervan in een flexibele omgeving weergeeft. Big data tussen tekentafel en betonmixer. Een verkeerd ontwerp, dure verbeteringen of vertragingen worden daardoor vermeden. Als een overkoepelende, digitale “multifunctionele tool”, slaat BIM een brug tussen opdrachtgever, architect en de uitvoerende. Bouwen wordt efficiënter, eenvoudiger en vooral voor iedereen transparanter.

 

BIM – De sleutel tot een nieuwe wereld?

Heeft de BIM-methode de mogelijkheid om een hele industrie te revolutioneren? Zeker weten! En dat is nu juist de kern van het verhaal. De verandering voor iedereen die betrokken is bij een bouwproject op BIM is tenslotte niet zo eenvoudig. Veel bedrijven zijn gewoon overweldigd door de digitale verandering. Het gaat tenslotte allemaal om het introduceren van allerlei nieuwe processen in één keer, waardoor transparantie mogelijk wordt, EDP-oplossingen worden geleerd en ontwerpbeslissingen worden aangehouden. Dit alles functioneert in een omgeving waarin concurrentiestructuren, wettelijke normen en het gebruik van uitgebreide softwareoplossingen nog niet volledig zijn opgehelderd. Niettemin is de gedigitaliseerde ontwerpmethode het model van de nabije toekomst.

 

“De architect die niet bekend is met BIM, ziet BIM als een bron van kosten en tijdrovende processen die alleen maar bijdraagt ​​aan zijn werklast. Uiteraard vereist het implementeren van BIM in eerste instantie veel inspanning van de kant van de architect, maar zodra het proces is geïmplementeerd, wordt hij bij elk nieuw project ontlast. Als voorbeeld zou ik een MEP-architect willen noemen die in 2014 slechts 4 specifiers had: na het implementeren van BIM voor hun projecten, heeft dit bedrijf nu bijna 50 architecten in dienst! Ze hebben op de markt laten zien hoe sterk wij zijn in het digitale revolutie van het bouwproces!”

Adam Niepokoj, hoofd van technische marketing, Hilti Polen

 

Hoewel er nog steeds wordt gewerkt aan wettelijke normen, eisen veel grote projectontwikkelaars en aanbestedende diensten al het gebruik van BIM in hun aanbestedingen. Eindeloze projecten zoals de luchthaven van Berlijn of de Elbphilharmonie in Hamburg hebben duidelijk gemaakt dat er dringend actie moet worden ondernomen. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat maakt bijvoorbeeld tot 2020 gebruik van een bindend stappenmodel voor openbare infrastructuurprojecten. In landen zoals Groot-Brittannië of Scandinavië is dit allang de norm.

BIM moet praktisch zijn

Niettemin moeten BIM-ontwerp en bouwwerkzaamheden bij aanbestedingen goed gedefinieerd zijn. Alleen de uitspraak: “We willen BIM”, kan niet van toepassing zijn. “De eisen van de opdrachtgever moeten duidelijk worden gedefinieerd en vastgelegd in een specificatieblad”, zegt advocaat dr. Jörg L. Bodden. Er zijn gemeenschappelijke spelregels nodig die de terminologie definiëren, het gebruik van een gemeenschappelijk datamodel, compensatie, aansprakelijkheid en nog veel meer. Vooral in de vroege ontwerpfase vereist de BIM-methode een verhoogde werklast. Hier komt vanzelf weer balans in tijdens de bouwfase met duidelijke processen en structuren. De optimale BIM-configuratie vereist alle relevante informatie over een gebouw op basis van een complex gegevensmodel, waarin alle betrokkenen werken met de softwareoplossingen. Een gigantisch construct dat simulaties mogelijk maakt voor brandbeveiliging of bouwoptimalisatie, evenals de berekening van logistieke processen of resourceplanning.

Bovendien biedt de “Little BIM”-methode, die tot doel heeft met een gemeenschappelijke softwareoplossing op basis van “geïsoleerde oplossingen” te werken, een praktische aanpak en een goede introductie tot dit netwerk.

Bovendien is de algemene gedachte om gebouwen eerst te ontwerpen en vervolgens te bouwen. En hoe ziet dat er in de werkelijkheid uit? Of BIM sneller is dan het conventioneel ontwerpen, staat ter discussie, maar we hebben de betere en vooral geconsolideerde ontwerpresultaten”, zegt Dipl.-Ing.

Matthias Braun, hoofd productie en ontwikkeling bij Obermeyer. Het is belangrijk dat BIM niet bepaalt wat we in de toekomst moeten doen, maar wijzelf, zegt Braun. Je moet optimaliseren waar je potentieel ziet voor optimalisatie, maar je moet het niet ingewikkeld maken. BIM moet dus bovenal praktisch haalbaar zijn. Dat wil zeggen dat er nieuwe methoden moeten worden geïntroduceerd, zodat deze ook marktgericht zijn.

Er is niet “één” BIM-proces. Het gaat over samen starten, leren en het veiligstellen van de eigen positie in de markt.

Uiteindelijk heeft iedereen die bij een project betrokken is, baat bij de digitale manier van denken en werken en methoden zoals BIM. Voorspelbare kosten, meer transparantie en efficiëntere processen. Een spannende taak die samen moet worden aangepakt.

 

Alles hangt af van de juiste partner

Om aan het systeem te voldoen, is er behoefte aan uniforme voorwaarden die verplichtingen van alle kanten impliceren. Dat vereist transparantie en vertrouwen. Individuele belangen hebben hier niets te verliezen. Het gaat erom de eindstreep samen te halen. Naast opdrachtgevers zijn er ook architecten en uitvoerders, bedrijven en leveranciers vereist, die als sterke partners optreden en hun opdrachtgevers in de gehele waardeketen oppakken en duurzame ondersteuning bieden. De digitalisering in de bouwnijverheid is niet een eenmalige gebeurtenis die puur op software-oplossingen is gebaseerd, maar een doorlopend overkoepelend proces. Bovenal is ondersteuning bij de organisatie en bij de ontwikkeling van individuele oplossingsrichtingen vereist. Hoe en in welke mate kunnen interne BIM-methoden worden vastgesteld, welke diensten kunnen worden gebruikt en wie ondersteunt de site indien nodig?

Meer op de Hilti website

INTERVIEW: DIGITALE TRANSFORMATIE

Dr. Oliver Geibig, senior handelsmanager engineering E3, Hilti

Digitalisering is alomtegenwoordig en een fel omstreden onderwerp in de bouwsector. De industrie is aan het veranderen. Procesveranderingen om de productiviteit te verhogen zijn in trek en daarom zijn nieuwe manieren van denken vereist. Tegen deze achtergrond ontstaan ​​spannende discussies die in het beste geval uitmonden in praktische oplossingen. Zoals de digitale ontwerpmethode BIM. Volgens dit model krijgen bouwprojecten een geheel nieuwe aanpak, waardoor projecten vooral transparanter en productiever worden. In een interview legt Hilti’s senior handelsmanager engineering uit Oliver Geibig de digitale evolutie vanuit het perspectief van het bedrijf Liechtenstein.

 

Dhr. Dr. Geibig, waarom is BIM het optimale proces van de toekomst?

De manier waarop bouwprojecten momenteel worden uitgevoerd, is niet echt efficiënt. Dit varieert van ontwerp, uitvoering tot de werking van objecten in alle fasen. Digitalisering en vooral BIM beloven een ommekeer naar meer productiviteit. Dit resulteert in minder fouten in de ontwerpen en uiteindelijk uitvoeringsfouten, wat resulteert in een veel betere inschatting van tijd en kosten.

 

Is de digitale ontwerpmethode alleen geschikt voor grote projecten?

De toepassing van BIM-methoden is de moeite waard voor alle projecten. Het gaat om veel meer dan alleen de modellering van een project gebaseerd op een object. Uiteindelijk gaat het om een ​​integrale planning van alle transacties en een verbetering van de huidige processen. En dat leidt ook tot meer succes in kleine en middelgrote projecten.

 

Wat zijn de Hilti-oplossingen voor BIM?

Traditioneel ondersteunen we onze klanten met producten zoals machines en meettechnieken. Maar op het gebied BIM2Field hebben we meer en meer service-oplossingen en software geïntroduceerd om de efficiëntie in de markt te vergroten. Dit betekent dat Hilti producten, software en service-oplossingen heeft in elke fase van de waardeketen. We vertrouwen op een consistente workflow-integratie. Dit betekent dat we een sterke partner willen zijn op het pad van digitale transformatie voor onze klanten in alle projectfasen. Hiervoor ontwikkelen we complete oplossingen die volledige integratie bieden in de werkomgeving. Om dit volledig te begrijpen, hebben we een nauw persoonlijk contact met onze klanten via onze directe verkoop.

 

Hoe kunt u zich deze integratie in de praktijk voorstellen?

Voor ons betekent dit dat wij zijn geïntegreerd in een projectteam, niet alleen ten tijde van de uitvoering, maar veel eerder. Alleen op deze manier kunnen we toegevoegde waarde creëren. Zoals bij het ontwerpen van oplossingen voor de handel tussen bedrijven. Door een compleet concept vooraf te maken kunnen materiaal- en installatiekosten aanzienlijk worden verminderd. Zo zijn bij vooraf geplande ingelegde rails het achteraf boren van bevestigingselementen overbodig

 

Kan BIM onmiddellijk en voor elk bedrijf volledig worden geïmplementeerd?

Bij de introductie van BIM moeten bedrijven eerst overwegen wat de methode zal moeten doen in welke fasen van het project. Dit resulteert in investeringen in hardware en software en in de verdere opleiding van de werknemers. Daarnaast moet de beslissing voor BIM verankerd zijn in het management. Bedrijven zijn zo opgezet dat men soms gewoon aan de normale gang van zaken kan ontsnappen om de juiste BIM vaardigheden op te bouwen.

 

Hoe kan Hilti dat ondersteunen?

Wij investeren veel in onderzoek en ontwikkeling. Dus wij kijken automatisch naar de toekomst, om ons voor te bereiden op zaken zoals BIM en natuurlijk de digitalisering in het algemeen als een innovatief bedrijf. Bovendien stelt onze distributiestrategie ons tot doel loyale partnerklanten te ontwikkelen. Deze expertise aan de ene kant en de samenwerking op voet van gelijkheid aan de andere kant op basis van vertrouwen, wordt gewaardeerd door onze klanten.

 

Wie profiteert het meest van BIM?

Uiteindelijk moet en zal iedereen duidelijk profiteren. De klant, omdat hij kan vertrouwen op de tijds- en kostenraming. De architect, omdat hij aanzienlijk minder dubbel werk zal hebben. En tot slot de ondernemer, omdat hij een compleet ontwerp ontvangt als basis voor zijn berekening.

 

Wat moet er nog verbeterd worden in BIM?

Over het algemeen moeten we niet wachten totdat alle randvoorwaarden tot in de kleinste details zijn opgehelderd, maar moeten wij nu beginnen en verder evolueren. Een belangrijk bericht van Dr. Ing. Bodden, Kapellmann advocaten, in het kader van onze Hilti BIM Expert Forum op 13 maart 2018 in Frankfurt was, dat alle legale kaders zo zijn ontworpen dat iedereen direct aan de slag kan met BIM. Waarom zouden we wachten?

 

Wat is uw persoonlijke kijk op de toekomst met betrekking tot digitale transformatie in de bouwsector?

Ik weet zeker dat wat wij momenteel onder BIM verstaan en toepassen, slechts het topje van de ijsberg is. De snelle ontwikkeling op het gebied van digitalisering en netwerken zal in de nabije toekomst verdere kansen bieden. Efficiëntere ontwerpen, standaardisatie, prefabricage en dus snellere projectlooptijden zijn slechts het begin. Thema’s zoals virtual reality en augmented reality, waarmee we de opdrachtgever gedetailleerd het object kunnen presenteren voor de start van de bouw, zijn al in de lift. Dit is een spannende tijd vol met nieuwe ontwikkelingen die voor ons liggen. Maar wij moeten wel hier en nu beginnen.

Dit vindt u misschien ook interessant: 

 

Met zekerheid meer succes

Arbeidsveiligheid in de bouwsector

… lees verder

 

Ons nieuwe producten

… lees verder