Als elke minuut telt

Functiebehoud bij brand in gebouwen

Het is een feit dat er ook in de toekomst nog brand zal uitbreken in gebouwen. Vuur is vaak ook het gevolg van ongelukken in het personenverkeer en goederentransport, tijdens productieprocessen, maar ook helaas van aanslagen. De oorzaak is niet altijd weg te nemen, maar de gevolgen, omvang en het aantal branden is wel te reduceren.

De basis hiervoor is dat brandveiligheidssystemen in gebouwen bij brand zo lang mogelijk betrouwbaar blijven functioneren. Dit geldt voor passieve brandveiligheid die uitbreiding van vuur en rook door openingen en doorvoeringen zo veel mogelijk verhindert, maar ook ook voor waarschuwings-, vlucht- en blussystemen: functiebehoud in gebouwen is daarom al bijna 100 jaar een van de pijlers van intelligente levensreddende maatregelen in gebouwen in Gebäuden.

Overheid en uitvoerende instanties zorgen met dit beleid dat bij brand brandmeldsystemen, evacuatie-installaties, reddingsliften, pompen van sprinklersystemen, noodverlichting en rookafvoerkanalen hun functie in ieder geval behouden voor het vastgestelde tijdsbestek. Dit kan alleen worden gewaarborgd door de montage van speciale kabeldraagsystemen met bijbehorende kabels.


Kostbare tijd om levens te redden

De volgende installaties moeten minstens 30 minuten functiebehoud garanderen, zodat mensen in het gebouw op een veilige manier het pand zo snel mogelijk kunnen verlaten:

  • brandmeldsystemen en waarschuwings- en ontruimingsinstallaties
  • noodverlichting
  • personenliften met branddetectiesystemen
  • machinale en natuurlijke rookafvoerkanalen met thermische aandrijving

De volgende installaties moeten minstens 90 minuten functiebehoud garanderen voor het optimaal bestrijden van rook en vuur:

  • waterdrukverhogingsinstallaties en pompen van sprinklersystemen
  • machinale rookafvoerkanalen
  • brandweerliften en noodzakelijke beddenliften in ziekenhuizen

 

DEZE WERELDPRIMEUR REDT LEVENS

Axel Rödiger, Product Manager Direct Fastening, Central Europe bij Hilti

Dag meneer Rödiger, u ben expert in direct fastening. Wat is het belang van functiebehoud in gebouwen?

“Functiebehoud redt mensenlevens. Functiebehoud speelt een cruciale rol tijdens een noodgeval. Het stelt mensen in staat om het pand veilig te ontvluchten. Maar los van deze wezenlijke functie gaat het bij functiebehoud ook om het beperken van verlies van goederen en het eventuele voorkomen van verdere economische schade. Het is daarom alleen maar logisch dat in Duitsland normen, zoals in het bijzonder de DIN 4102-12 voor openbare gebouwen, ontwikkeld zijn en andere Europese landen vergelijkbare regelgeving hebben. Dat in Europa niet veel mensen meer door brand in openbare gebouwen schade oplopen is het beste bewijs voor het grote belang van dergelijke regelgeving.”

Waar ligt de nadruk bij deze normen en regelgeving?

“De norm [DIN 4102-12] onderstreept vooral het belang van speciale kabelsystemen en de bevestiging hiervan. Zij zorgen ervoor dat in geval van brand alle noodzakelijke installaties blijven functioneren. Daarom zijn de bepalingen en tests voor een certificering ook bijzonder veeleisend.”

Waarom is de manier van bevestigen en de kwaliteit van bevestigingssystemen essentieel voor functiebehoud?

“Normaal gesproken moeten de in geval van nood levensreddende kabels rechtstreeks en aan het hoogste punt van het plafond worden bevestigd. Dat voorkomt dat ze bijvoorbeeld door vallende voorwerpen worden beschadigd. De bevestiging op het hoogste punt kan echter voor problemen zorgen als de kabels in de buurt van buizen en leidingen moeten worden aangelegd en soms zelfs pas achteraf aangelegd kunnen worden aangelegd. Om toch intelligent en veilig te kunnen bevestigen is de inzet van speciale bevestigingssystemen vereist. Deze moeten absoluut correct aan het plafond worden gemonteerd.”

De metalen houders zijn onderworpen aan strenge controles.

“Ieder product dat de tests voor functiebehoud succesvol doorstaat, is geschikt om te gebruiken. Dit is onafhankelijk van de producent. Hilti bevestigingssystemen worden echter aan aanvullende controles onderworpen. Om onze klanten een breed scala aan kabelsytemen te kunnen bieden, testen wij bijvoorbeeld de producten van vijf verschillende kabelproducenten. Bovendien testen wij met een vaste afstand van 600 mm – onafhankelijk van de soort kabel. Elektriciens hoeven de zetafstanden dus niet meer per kabelproducent aan te passen, maar kunnen altijd met dezelfde afstanden werken.”

Het waarschijnlijk doorslaggevende verschil ligt echter waarschijnlijk in de manier van bevestigen …

“… Met de nieuwe Hilti metalen houders X-ECH-FE 30 MX, X-ECH-FE 15 MX, X-EKB-FE 15 MX en X-EKB-FE 8 MX bieden wij per direct als eerste en enige onderneming een systeem waarmee elektriciens en monteurs een makkelijk, efficiënt en tijdsbesparend bevestigingsalternatief hebben.

In combinatie met onze nieuwe schiethamer BX 3 kunnen deze metalen houders bevestigd worden. De bevestigde metalen houder voldoet nog steeds aan alle eisen voor functiebehoud. Maar de tijdwinst is enorm. Terwijl het normale zetten van een houder met boren en pluggen ongeveer een minuut duurt, duurt dit met het nieuwe systeem van Hilti metalen houders en de BX 3 slechts vijf seconden. Bovendien bespaart u zich de rug- en spierproblemen door het vermoeiende bovenhoofds werken.”