Moduł sterujący SI AT-A22

BRAK KOMPROMISU PRZY MOCOWANIACH

Bezpieczeństwo czy produktywność? Jest to takie pytanie, które zasadniczo nie powinno być w ogóle zadawane. Dzięki zastosowaniu naszego nowego modułu sterującego (AT) do systemów mocowań, nie musisz już podejmować takiej decyzji.

Niezależnie od tego, czy chodzi o montaż windy, czy montaż magazynów wysokiego składowania i balustrad: zawsze, gdy istnieje konieczność realizacji specyfikacji montażowej dla kotew, zwiększa to czas i koszty projektu. Dotychczas jedynym sposobem na udokumentowanie ich bezpiecznego osadzenia było użycie klucza dynamometrycznego. W przypadku setek kotew oznacza to wiele godzin pracy fizycznej i, co równie ważne, specjalnie wyszkolonych pracowników. Im większa presja czasu, tym większa pokusa, aby użyć klucza udarowego i szybciej wykonać prace. Przecież on też mocno dokręci kotwę.

Problem: nadmierne dokręcenie kotwy jest co najmniej tak samo niebezpieczne, jak jej niedokręcenie. Powstałe w ten sposób naprężenia mogą doprowadzić do zniszczenia kotwy i pęknięć w betonie. Dlatego stosowanie konwencjonalnego klucza udarowego nie jest zgodne z warunkami aprobaty. Oznacza to, że gdyby doszło do wypadku z powodu niewystarczającego dokręcenia kotwy, miałoby to daleko idące skutki prawne dla klienta, firmy budowlanej, a nawet dla montera. Pozorny kompromis użycia klucza dynamometrycznego zaraz po zastosowaniu klucza udarowego też nie rozwiązuje problemu. Klucz dynamometryczny rozpoznaje bowiem jedynie sytuację, gdy kotwa nie została wystarczająco dokręcona, ale nie rozpoznaje, czy nie jest dokręcona zbyt mocno. Zbyt mocno dokręcone połączenia mogą prowadzić do zniszczenia śruby lub pęknięcia w betonie. Niestety, pęknięcia te często nie są widoczne gołym okiem. Ponadto każda przeróbka oznacza dodatkowy czas pracy, a tym samym wyższe koszty.

Produktywność i bezpiecznie dzięki modułowi sterującemu (AT)

Ten dylemat pomiędzy kosztami, nakładami pracy i ryzykiem należy już do przeszłości. Rozwiązanie: kompleksowy system, który umożliwia szybkie i bezpieczne osadzenie kotew wkręcanych nawet bez użycia klucza dynamometrycznego.

Inteligentny moduł SI AT-A22, AT 6 który można zamocować do naszej akumulatorowej zakrętarki udarowej SIW 6 AT, ustawia dla wybranych kotew wkręcanych HST2 / HST3 właściwe naprężenie. Dzięki temu możesz być pewny, że podczas dokręcania, kotwa nie zostanie zamocowana ani zbyt luźno, ani za mocno. Liczba i jakość wykonanych instalacji jest zapisywana w module, a za pomocą intuicyjnego oprogramowania PROFIS AT Documentation, można w prosty sposób wczytać dane, wygenerować raport lub go wydrukować. Za pomocą oprogramowania można także wgrywać do modułu aktualizacje, na przykład dla nowych systemów mocowań z aprobatą.

Zaleta montażu za pomocą śrub

Oczywiście istnieje również wiele zastosowań montażowych, w których należy wykonać połączenie śrubowe. System AT obsługuje 30 różnych poziomów nastawów. Moduł pomaga bowiem w realizacji kontrolowanego, powtarzalnego wstępnego naciągu. Zapobiega to uszkodzeniom połączeń śrubowych ze względu na zbyt wysoki naciąg.

Lepsza jakość mocowań – od projektu, po wykonanie

Ten kompleksowy system mocowań zapewnia korzyści dla całego procesu projektowego. Źródła błędów są zminimalizowane, a ryzyko ograniczone. Projektant ma pewność, że określone przez niego mocowania będą prawidłowo zainstalowane, a projektowane obciążenia będą przenoszone w odpowiednio bezpieczny sposób. Kierownik projektu wie, że projekt postępuje szybko do przodu, a jakość mocowań jest zachowana. A dzięki zachowaniu jak najwyższej jakości mocowań, instalator może pracować wydajnie i bezpiecznie.