Zgodnie z przepisami. Łatwo. Skutecznie.

Dokumentacja przeciwpożarowa Hilti

Problematyka dotycząca zapobiegania rozprzestrzenianiu się ognia i dymu w budynku, często jest dla projektantów i konstruktorów wyposażenia budynków dużym wyzwaniem. Aby po zakończeniu budowy można było dokonać odbioru wyposażenia przeciwpożarowego budynku, poza potwierdzeniem fachowego wykonania, należy przedłożyć odpowiednie świadectwa ochrony przeciwpożarowej dla każdej grodzi izolacyjnej. Należy je zebrać w kompleksowej dokumentacji, która jest przedkładana wszystkim uczestnikom procesu budowy, organom nadzoru budowlanego, właścicielowi budynku i głównemu inwestorowi. To wszystko wymaga znacznych nakładów administracyjnych.

Dzięki oprogramowaniu Dokumentacja przeciwpożarowa Hilti CFS-DM zadanie to staje się proste. Za pomocą jednego programu, cała instalacja przeciwpożarowa jest dokumentowana w sposób niezawodny, skuteczny, profesjonalny i zgodny z przepisami.

Projektowanie instalacji  – przejrzyście i skutecznie.

Koordynowanie prac z architektami i projektantami jest znacznie uproszczone. Dzięki oprogramowaniu Hilti CFS-DM dla wielu użytkowników, cała instalacja przygotowywana jest w biurze. Każdej grodzi przyporządkowany jest właściwy produkt przeciwpożarowy, oznaczane jest miejsce instalacji na planie budynku oraz następuje przydzielenie do właściwego podwykonawcy bądź instalatora.

Dodatkowe oznakowanie.

Oznakowanie zastosowań przeciwpożarowych jest niezwykle wydajne: za pomocą kodowanych etykiet QR (kod QR) można opcjonalnie oznakować każdą grodź i zarejestrować za pośrednictwem urządzenia mobilnego (Smartfon, tablet) w programie Hilti CFS-DM.

Dokumentowanie na placu budowy.

Za pomocą Smartfona lub tabletu, instalacja dokumentowana jest jeszcze na placu budowy. Wszystkie informacje istotne dla instalacji, a także zdjęcia instalacji, są bezpośrednio przenoszone do programu Hilti CFS-DM.

Raporty zgodne z przepisami.

Za jednym kliknięciem myszki, w programie Hilti CFS-DM generowany jest przejrzysty raport odpowiadający właściwym przepisom, obejmujący wszystkie informacje zarejestrowane na placu budowy, zdjęcia oraz niezbędne świadectwa ochrony przeciwpożarowej.

Koordynacja i odbiory – wszystko pod kontrolą.

Dla każdej grodzi można w każdej chwili pobrać dane istotne dla stanu prac i odbiorów – czy to w biurze online, czy na placu budowy. Wszystkie strony zaangażowane w projekt budowlany, instalatorzy, kierownicy budowy, projektanci branżowi, a nawet organy nadzoru budowlanego, mogą w każdej chwili uzyskać informacje o bieżącym stanie budowy i mają możliwość ewentualnego dokonywania korekt.

Konserwacja i utrzymanie budynku – dane są w każdej chwili dostępne.

Za pośrednictwem kodu QR można w prosty sposób udokumentować dokonane zmiany lub uzupełnienia w izolacji. Tym samym program stanowi ogromną korzyść koordynacyjną także dla właścicieli oraz zarządcy budynku w całym okresie użytkowania budynku.

Trzy proste kroki do uzyskania profesjonalnej dokumentacji przeciwpożarowej.

Przygotowanie projektu

Projekt wykonywany jest w przejrzystym programie przyjaznym dla użytkownika. Wszystkie informacje, podlegające obowiązkowi dokumentowania, są określane indywidualnie w zależności od projektu lub budynku, następuje definiowanie użytkowników, zapisywanie planów budynku i określenie istotnych danych.

Dokumentacja grodzi

Wszystkie informacje istotne dla instalacji oraz zdjęcia odpowiednich grodzi są wykonywane na placu budowy za pomocą smartfona lub tabletu. Następnie są one bezpośrednio przekazywane w bezpieczny sposób do banku danych. Etykieta z opcjonalnym oznaczeniem kodem QR jednoznacznie identyfikuje instalację.

Generowanie raportu

Po zakończeniu projektu lub na etapie pośrednim, można wyświetlić wszystkie dane projektowe i automatycznie wygenerować raport. Informacje dotyczące projektu albo poszczególnych grodzi mogą być w każdej chwili uzupełnione. Istnieje możliwość personalizacji raportu. Szczegółowe dane dotyczące grodzi mogą być również ujęte w zestawieniu Excel i wydrukowane w celu dalszego użytku. Wszystkie wygenerowane raporty są automatycznie zapisywane.

Założenia minimalne systemu i użytkowanie

Oprogramowanie Dokumentacja przeciwpożarowa Hilti CFS-DM jest aplikacją internetową, dostępną za pośrednictwem standardowej przeglądarki internetowej. Sposób wyświetlania jest zoptymalizowany do aktualnych wersji przeglądarek Microsoft Internet Explorer™, Google Chrome™ i Mozilla Firefox™.

Aplikacja mobilna jest dostępna na urządzenia z systemem operacyjnym Apple iOS 6 lub w nowszej wersji (Apple iPhone™ i iPad™), Android™ 2.3 lub nowszej wersji, a także Samsung Galaxy Camera™.

Połączenie zastosowania biurowego do zdefiniowanych urządzeń mobilnych oraz Cloud odbywa się za pośrednictwem Wi-Fi lub sieci mobilnej 3G/4G.


Wielostopniowy model licencyjny

Transparentny model licencyjny programu Dokumentacja przeciwpożarowa Hilti CFS-DM może być elastycznie dostosowany do zapotrzebowania na instalacje (liczba grodzi).


Zabezpieczenie danych

Dane są bezpiecznie przechowywane, scentralizowane i dostępne w każdej chwili, dzięki zastosowaniu najnowocześniejszego rozwiązania Cloud Computing. Technologia ta znacznie minimalizuje koszty dla klienta. Inwestowanie w drogą infrastrukturę komputerową lub serwery nie jest konieczne.


 

Cofnij spis treści historia z okładki