Nasz artykuł wstępny – Zarządzanie Flotą

ROZWÓJ SERWISU BLISKO KLIENTA

Usługa Zarządzanie Flotą Hilti powstała w wyniku życzenia klienta, który chciał skoncentrować się na swojej podstawowej działalności. Dziś usługa Zarządzanie Flotą oferuje niezbędną elastyczność, decydującą o sukcesie przedsięwzięć budowlanych.

Innowacje powstają tylko wtedy, gdy masz odwagę, by wielokrotnie badać także sprawdzone koncepcje. Dlatego w Hilti obowiązuje motto: Zawsze można lepiej – pod warunkiem, że wiesz, od czego zacząć.

Aby znaleźć właściwy punkt wyjścia, ściśle współpracujemy z naszymi klientami. W końcu każdy, kto codziennie używa naszych produktów i korzysta z naszych usług, zna – jak nikt inny – ich zalety. Dostrzega także potencjał optymalizacji. Dlatego nasi sprzedawcy na całym świecie każdego dnia uważnie słuchają. Wnioski wyciągane z rozmów z klientami motywują nas i pomagają nam w dalszym rozwijaniu naszych produktów i usług.

Przykładem naszego ukierunkowania na potrzeby klientów jest rozwój usługi Zarządzanie Flotą: nie tylko sama usługa powstała ze specyficznej potrzeby jednego z naszych klientów, ale także jej ciągły rozwój, aż po nowe, elastyczne zastosowania specjalne.

Zarządzanie flotą –  jedno życzenie klienta zmienia Hilti

Już od dłuższego czasu  można zauważyć, że wewnętrzne zarządzanie sprzętem uniemożliwia wielu firmom pełne skoncentrowanie się na swojej podstawowej działalności. Oczekiwana wydajność zmniejsza się z powodu wysokich kosztów osobowych i nakładów czasu, oraz z powodu ukrytych kosztów. Skutecznym sposobem może być zatem zlecenie zarządzania sprzętem specjalistycznemu i niezawodnemu partnerowi.

Właśnie w tym kontekście jeden ze szwajcarskich klientów w 1999 roku zwrócił się z sugestią do firmy Hilti. Chciał w dalszym ciągu kupować sprzęt od Hilti, ale jednocześnie zgłosił potrzebę zlecenia na zewnątrz wszystkich czynności administracyjnych, konserwacyjnych i finansowych. Klient miał nadzieję, że uda mu się pozyskać firmę Hilti jako partnera serwisowego w zakresie zarządzania parkiem maszyn.

Dla nas był to sygnał do przemyśleń. Czy możliwe jest skupienie się głównie na partnerstwie związanym z wykorzystaniem urządzeń zamiast tylko na sprzedaży urządzeń?

To nie była łatwa decyzja. Hilti odnosiło ogromny sukces dzięki dotychczasowemu transakcyjnemu modelowi biznesowemu, a wprowadzenie nowego modelu wiązało się z ryzykiem. Jednak – dzięki bliskiej współpracy z naszymi klientami – stało się dla nas oczywiste, że ta zmiana była konieczna i ważna.

Pomysł szybko nabrał kształtów. Powstała usługa Zarządzanie Flotą Hilti jako odpowiedź na potrzeby klientów klient może korzystać z niezbędnego sprzętu w ustalonych ramach czasowych za stosowną, miesięczną opłatą. Przez cały okres użytkowania klient korzysta z bezpłatnej usługi naprawy i wynajmu, dzięki czemu jego praca nie zostaje wstrzymana z powodu awarii urządzenia. Ponadto może on realizować czasochłonne zamówienia dzięki wypożyczeniu dodatkowego sprzętu, który w spokojnych okresach może w sposób nieskomplikowany ponownie zwrócić – co stanowi nieocenioną korzyść przy sezonowym charakterze branży budowlanej. Nakłady i koszty można więc zaplanować, a pracownicy mają potrzebny czas do wykonywania swoich zasadniczych zadań.

Zawsze blisko klienta: usługa Zarządzanie Flotą jest wciąż udoskonalana

Wraz z wprowadzeniem usługi Zarządzanie Flotą na całym świecie, rozpoczyna się faza jej nieustannego rozwoju. W jaki sposób nasi klienci faktycznie wykorzystują usługę Zarządzanie Flotą? Jak możemy ją zoptymalizować, co jeszcze jest potrzebne? Każdego dnia w toku setek rozmów zbieramy doświadczenie, które pomaga nam dostosować naszą usługę do warunków pracy naszych klientów.

Sukces dzięki opiniom klientów

  • W ten sposób szybko uczymy się, jak ważna jest ochrona przed kradzieżą. Na przykład w przeciągu 5 lat, firmom skradziono od 15% do 25% urządzeń. Brak urządzeń prowadzi do kosztownych przestojów w pracy. Aby pomóc firmom w szybkim i łatwym radzeniu sobie z takimi sytuacjami, w 2005 roku wprowadzamy opcję ochrony przed kradzieżą obejmującą także urządzenie zastępcze.
  • W 2010 roku odpowiadamy na potrzeby klientów, od których słyszymy, że podczas wykonywania prac nad głową z użyciem pił szablastych, często dochodzi do uszkodzeń narzędzia, spowodowanych wodą i upadkiem. W gwarancji naprawy zostają więc uwzględnione także uszkodzenia narzędzia w wyniku jego upadku lub zalania wodą.
  • Z rozmów z klientami flotowymi wynika, że wiele firm nie korzysta z takiego parku urządzeń i procesów, które byłyby dla nich najbardziej wydajne. Dlatego jako dodatkową usługę wprowadzamy analizę parku maszyn. Zapewnia ona przejrzystość, wspiera tworzenie wydajnych procesów i pomaga zoptymalizować park urządzeń.
  • Firmy nie mogą długo czekać na zwrot urządzeń w przypadku ich oddania do naprawy, dlatego intensywnie inwestujemy w nasze centra serwisowe. W 2016 roku udało nam się skrócić do 3 dni czas naprawy sprzętu od chwili jego odbioru od klienta do momentu zwrotu.

Dodatkowe usługi dla rozwiązań cyfrowych uzupełniają nasz wszechstronny pakiet: wraz z wprowadzeniem Hilti ON!Track w 2015 roku, oferujemy oprogramowanie i aplikację do zarządzania wszystkimi zasobami. Także i ta usługa jest wciąż rozwijana. Dzięki aplikacji Hilti Connect usługi flotowe, takie jak naprawa urządzeń, mogą być wygodnie inicjowane za pośrednictwem smartfona.

Około 100 000 klientów w ponad 40 krajach korzysta obecnie z usługi Zarządzanie Flotą Hilti.

Ale zawsze może być jeszcze lepiej. Dzięki elastycznemu zastosowaniu specjalnemu, nasza usługa jest teraz jeszcze bardziej wydajna.

 

Mogą Państwa zainteresować także: Nasza historia tytułowa – walizka Hilti