Forum ekspertów Hilti BIM 2019

Forum ekspertów Hilti BIM 2019

Cyfryzacja placu budowy

Frankfurt nad Menem, luty 2019 – Branża budowlana przechodzi fundamentalne zmiany.

Chociaż temat cyfryzacji wciąż budzi mieszane uczucia, wszyscy zaangażowani są zgodni co do tego, że projekty budowlane muszą stać się bardziej przejrzyste i produktywne. Wymaga to nowych technologii, nowych standardów, nowych procesów i nowych form współpracy. Podczas Forum Ekspertów Hilti BIM 2019 we Frankfurcie nad Menem, eksperci z różnych dziedzin i branż spotkali się w lutym, aby zaprezentować praktyczne rozwiązania, przedyskutować nowe podejścia i przedstawić perspektywy na przyszłość.

Cyfryzacja oferuje branży budowlanej zupełnie nowe możliwości w zakresie integrowania prac. Podczas gdy nowe metody, takie jak BIM (Building Information Modeling) mają już ugruntowaną pozycję w procesie projektowania, teraz należy wprowadzić projekty cyfrowe także na plac budowy. Na tym tle pojawiają się ekscytujące dyskusje. W jaki sposób model trafi na plac budowy (BIM-to-Field)? Jakie możliwości oferuje cyfrowy plac budowy? Jakie są związane z tym zalety dla dokumentacji i przekazania inwestorowi (Field-to-BIM)?

Dr. Stefan Nöken, członek zarządu Hilti AG

W swoim przemówieniu wprowadzającym na Forum Ekspertów Hilti BIM 2019, dr Stefan Nöken, członek zarządu Hilti AG, przedstawił perspektywy nadchodzących zmian:

„Obecna zmiana w branży budowlanej jest tak znacząca, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat wydarzy się więcej niż w ciągu ostatnich 100 lat”. „Wynika to z zupełnie nowych możliwości technologicznych − a BIM to tylko jedna z nich. Do branży budowlanej wkroczyła sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość, druk 3D, automatyzacja budowy i prefabrykacja. Oprócz nowych technologii, kluczowe są też dane. Z tego powodu powstają nowe platformy danych, które znacznie ułatwiają przechowywanie, zarządzanie i wymianę danych. Nöken kontynuuje: „Jeszcze ważniejsza w tym kontekście jest zmiana w naszym współdziałaniu: odchodzimy od pracy w bardzo małej skali, czasem o sprzecznych dążeniach, i idziemy w kierunku zintegrowanej współpracy w większych projektach − wspólnego poszukiwania jak najlepszych rozwiązań”.

 

Najpierw cyfrowo, potem w rzeczywistości

Wyraźnie określonym celem na przyszłość jest budowanie najpierw cyfrowo, potem w rzeczywistości. Oznacza to duży potencjał wydajności zarówno w fazie projektowania, na etapie budowy, jak i w utrzymaniu. Co prawda prace nad normami prawnymi i przepisami nadal trwają, wielu dużych deweloperów i wykonawców zamówień publicznych domaga się stosowania w przetargach metod cyfrowych. Ministerstwo Transportu stawia na stopniowo wprowadzany model w zakresie projektów infrastruktury publicznej do 2020 r.

To, że cyfrowy plac budowy sprawdza się już dziś, pokazali podczas wydarzenia we Frankfurcie nad Menem znani przedstawiciele świata naukowego i osoby stosujące rozwiązania w praktyce.

Dr. Stefan Nöken (Hilti AG), Prof. Dr inż. Katharina Klemt-Albert (albert.ing GmbH), Lucia Brauburger (prezentacja), Prof. Dr inż. Jörg Blankenbach (RWTH Aachen)

Prof. Dr inż. Katharina Klemt-Albert, dyrektor generalny albert.ing GmbH, przedstawiła najpierw perspektywy międzynarodowe, omówiła inicjatywy krajowe (np. inteligentne budowanie) i projekty pilotażowe, a także aktualne wyzwania i trendy (np. indywidualizacja). Jörg Blankenbach, z Katedry Informatyki Budowlanej i Systemów Geoinformacyjnych na Uniwersytecie RWTH w Aachen, zaprezentował nowe Centrum BIM Aachen − sieć między nauką a wiodącymi na rynku firmami w dziedzinie technologii budynku, która postawiła sobie za cel wdrożenie BIM.

Dr. Matthias Jacob (Prezes zarządu Implenia Hochbau GmbH), Eduard Dischke (KNH Rechtsanwälte), Lucia Brauburger (prezentacja)

Prezes zarządu Implenia Hochbau GmbH, dr Matthias Jacob, wyjaśnił w swojej prelekcji, w jaki sposób model cyfrowy może trafić na plac budowy, jakie są zalety połączenia modelu budynku z bazą danych i spójnego wykorzystania danych w całym cyklu życia (np. sprawdzanie kolizji, cyfrowe rozwiązywanie problemów). Jednocześnie starał się wyeliminować ewentualne obawy uczestników forum:

„Cyfrowy model budynku to nie czarna magia. To tylko szansa na integralne, wspólne projektowanie z większą dozą komunikacji, a co za tym idzie, tym samym poziomem wiedzy dla wszystkich”.

Eduard Dischke z Rechtsanwälte KNH przedstawił informacje na temat pewności prawnej, kwestii odpowiedzialności i problemów z interfejsem w projektach BIM. Informacyjny dzień dopełniły liczne przykłady projektów z firm wykonawczych, takich jak Ed. Züblin AG, Wayss & Freytag Ingenieurbau AG czy przedsiębiorstwa SPIE Deutschland GmbH. Na koniec firma Hilti pokazała, w jaki sposób dane cyfrowe mogą być wykorzystywane we wszystkich branżach − na przykład do kalibrowania pojedynczych elementów złącznych − i w jaki sposób producent może wspierać swoich klientów jako partner w procesie cyfryzacji.

To również może cię zainteresować:

 

BIM (Building Information Modeling)

Cyfryzacja – wspólny projekt

… czytaj więcej

 

 

BIM-to-Field

Sposób na proste projektowanie

… czytaj więcej

 

 

Więcej niż sukces

Bezpieczeństwo pracy w sektorze budowlanym

… czytaj więcej

 

 

Nasze nowe produkty

… czytaj więcej