Zrównowazony rozwój

W jaki sposób osiągnąć zrównoważony rozwój w przyszłości?

Branża budowlana zmienia się w obliczu rosnącej świadomości ekologicznej

Zrównoważony rozwój ma wiele twarzy: recykling, staranne wykorzystanie zasobów, przyszłościowe, ekologiczne technologie. W centrum uwagi ochrony klimatu jest także wygaszanie już poniesionych szkód. W obliczu zaśmieconych mórz i radykalnie okrojonych „zielonych płuc” planety, nie jest to łatwe zadanie.

To, że zrównoważony rozwój staje się coraz ważniejszą kwestią w naszym społeczeństwie, jest krokiem we właściwym kierunku. W tym celu oczywiście trzeba najpierw uświadomić sobie, jak ważne jest to zagadnienie i jakie wiążą się z nim wyzwania – zarówno dla osoby fizycznej, ale także dla pracodawcy i odpowiedzialnej firmy w branży budowlanej. To te firmy są bowiem odpowiedzialne aż za dziesięć procent globalnej emisji CO2.

Zrównoważony rozwój: wymagany i promowany

Jeśli chodzi o wdrażanie przyjaznych dla środowiska, zrównoważonych zachowań, istnieje wiele możliwości: od przejścia w biurze na procedury z użyciem mniejszej ilości papieru, po kubki wielokrotnego użytku, które zastępują papierowy kubek w stołówce lub kontenerze na placu budowy, aż po wykorzystanie zrównoważonego sprzętu i technologii. To nowe ukierunkowanie na zrównoważony rozwój staje się dla firm coraz ważniejsze. W przypadku wielu projektów budowlanych preferowane są firmy, które mogą wykazać się dobrym bilansem ekologicznym. Jeśli ten się nie zgadza, może to szybko skutkować utratą zlecenia projektu.

W najlepszym przypadku takie przemyślenia powodują reakcję łańcuchową: w celu poprawy własnego bilansu, firmy przywiązują również wagę do skutecznej strategii zrównoważonego rozwoju przy wyborze swoich partnerów i dostawców.

„Obecnie pracownicy, klienci i partnerzy postrzegają nasze wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju, na przykład w dziedzinie redukcji CO2, jako ważny czynnik w ich gotowości do pracy dla nas lub z nami”,

mówi Mirko Haase, dyrektor ds. zgodności i dyrektor działu ds. zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska w Hilti. Aby to osiągnąć, konieczne było m.in. ustanowienie wiążącej strategii emisji CO2 i wyznaczenie ambitnych celów.

Także od strony urzędowej powstaje coraz więcej pozytywnych bodźców dla zrównoważonych metod pracy: wraz z opracowaniem Green Public Procurement, Unia Europejska stworzyła przewodnik po ekologicznych zamówieniach publicznych. Ma on aktywnie przyczynić się do realizacji celów polityki ochrony środowiska, dając dobry przykład dużym przedsiębiorstwom i władzom publicznym w zakresie zrównoważonych procesów zamówień publicznych. W Holandii MVO Nederland, organizacja non-profit współpracująca z CSR Europe, wydaje certyfikaty, które mogą przełożyć się na preferencyjne traktowanie firm przy przyznawaniu projektów. W Niemczech badania budowlane są dotowane przez „Forschungsinitiative Zukunft Bau“ Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody, Budownictwa i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMUB), gdy dotyczą zrównoważonych łańcuchów dostaw, materiałów i metod budowy.


Ocena zrównoważonego rozwoju z BREEAM

BREEAM to wiodąca na świecie metoda oceny zrównoważonego rozwoju w ramach projektów głównych, infrastruktur i budynków. Rozpoznaje i odzwierciedla wartość bardziej wydajnych zasobów w całym cyklu życia budowanego środowiska, począwszy od nowej konstrukcji, przez użytkowanie, aż po renowację.

Zasadnicze filary poprawy naszego bilansu CO2

Firma Hilti również ma świadomość swojej odpowiedzialności względem środowiska i swoich klientów. Katalog środków, mających na celu zmniejszenie emisji CO2 w Hilti, jest obszerny. Jego zakres  obejmuje: od segregacji odpadów w biurach, po wykorzystanie pojazdów elektrycznych – skuteczny krok w firmie, której duża flota pojazdów powoduje znaczną część emisji. Technologie CleanTec, które czynią podstawowe produkty bardziej przyjaznymi dla środowiska, są tak samo częścią planu, jak wytwarzanie energii elektrycznej na potrzeby własne firmy, na przykład z użyciem systemów fotowoltaicznych w zakładzie Kaufering w Niemczech.

Recykling? Bierzemy to na siebie!

Recykling jest najważniejszym priorytetem zrównoważonego rozwoju. Ale kto z nas choć raz nie był w sytuacji posiadania całej sterty starych sprzętów elektrycznych, które już dawno miały zostać przekazane do utylizacji? Jest to po części spowodowane faktem, że często nawet nie wiadomo, w jaki sposób można bezpiecznie zutylizować poszczególne części.

Aby recykling zakończył się sukcesem, muszą zostać spełnione dwa warunki: z jednej strony sprzęt i maszyny muszą mieć możliwość poddania recyklingowi. W Hilti, w zależności od urządzenia, dotyczy to od 96 % do 98 % przetwarzanych materiałów. Z drugiej strony kwestia utylizacji musi być maksymalnie uproszczona dla nabywców tych urządzeń.

Aby spełnić oba warunki, firma Hilti przeanalizowała całą swoją gamę urządzeń, aby określić, w jaki sposób można utylizować poszczególne ich części w najlepszy możliwy sposób i zgodnie z dyrektywami europejskimi.

Drugim krokiem było przejęcie odpowiedzialności przez Hilti za utylizację urządzeń: klienci mogą po prostu zwrócić swoje stare urządzenia do sklepu Hilti, zamiast je wyrzucać. Hilti zbiera złom elektroniczny i oddaje go do recyklingu zaufanym, certyfikowanym partnerom. Dzięki temu proces recyklingu stał się częścią usługi, z której mogą skorzystać klienci.

5 stopniowy model zrównoważonego rozwoju

  1. Zapobieganie
  2. Przygotowanie do ponownego uzycia
  3. Odzyskiwanie
  4. Wykorzystanie
  5. Utylizacja

Klasyczny model unikania odpadów w UE przechodzi systematycznie wszystkie etapy cyklu życia produktu. Hilti działa również zgodnie z tą zasadą: najpierw do produkcji zużywa się jak najmniej materiału, a następnie części sprzętu są przygotowywane do ponownego użycia przed ostateczną utylizacją. Reszta elementów jest poddawana recyklingowi, ponownie wykorzystywana i utylizowana w sposób profesjonalny.

 

Zasady Zielonego Budownictwa

Ponadto testujemy i analizujemy wpływ każdego z naszych produktów na środowisko − począwszy od wydobycia surowców, aż po produkcję, pakowanie i użytkowanie na placu budowy. Uzyskane wyniki bilansu ekologicznego pomagają Hilti i klientom nie tylko poznać własny ślad węglowy emisji CO2, ale także aktywnie go zmniejszyć.

Na przykład inżynierom z Hilti udało się znacznie zmniejszyć ilość organicznych związków węgla, uwalnianych w systemach ochrony przeciwpożarowej i kotwach chemicznych.

Zielone budynki i logistyka

Oczywiście koncepcje „zielonego budynku“ obowiązują także w siedzibach firmy Hilti. Nieustannie badamy, analizujemy i testujemy nowe rozwiązania w celu zmniejszenia emisji CO2, zużycia energii i wody.

Przykładami są:

 

Zakład Hilti Thüringen w Austrii

Około 80 % całej energii elektrycznej zużywanej do produkcji, logistyki i administracji pochodzi z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wodna, energia wiatrowa i biomasa.

Centrala Hilti w Niemczech w Kaufering

Cała energia cieplna jest dostarczana przez komunalną elektrownię na biomasę zlokalizowaną w sąsiedztwie. Na dachu firmowej restauracji znajdziesz 60 kolektorów słonecznych wytwarzających energię elektryczną na potrzeby własne.

Centrum logistyczne Hilti w Nendeln i biura Hilti w Schaan (Liechtenstein)

Chłodzenie i ogrzewanie odbywa się za pomocą energii geotermalnej. Ponadto 70 % ciepła odpadowego z systemów wentylacyjnych jest odzyskiwane i ponownie wykorzystywane. Także i tu mały system fotowoltaiczny generuje część wymaganej energii elektrycznej.

Elektromobilność jako model przyszłości

Do 2030 r. pojazdy elektryczne będą stopniowo wprowadzane do floty pojazdów Hilti także w sektorze sprzedaży. W Szwecji odbywa się interesujący program pilotażowy: pojazdy kadry kierowniczej zostały już zastąpione przez samochody hybrydowe i elektryczne. W kilku miejscach na całym świecie Hilti oferuje również stacje ładowania dla prywatnych pojazdów swoich pracowników

To również może cię zainteresować:

 

Więcej niż sukces

Bezpieczeństwo pracy w sektorze budowlanym

… czytaj więcej

 

 

Doskonalenie kotew w laboratorium chemicznym

Od badań do produkcji

… czytaj więcej

 

 

Drewno wraca do łask

Dostarczamy odpowiednie rozwiązania z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych

… czytaj więcej

 

 

Nasze nowe produkty

… czytaj więcej