Artykuł z okładki – Bezpieczeństwo w zastosowaniach objętych niemiecką ustawą o gospodarce wodnej

BEZPIECZEŃSTWO Z TUBKI

Ochrona wody pitnej z Hilti

 

Powinna być bezbarwna, bezwonna i pozbawiona smaku. Mowa o naszej wodzie pitnej. Mimo, że woda w kranach w Polsce jest wysokiej jakości, jest zasobem, którego ilości na całym świecie jest ograniczona.

Wobec żadnego innego produktu spożywczego nie stawia się również tak wysokich standardów jakości i żaden nie jest tak dokładnie monitorowany. Wodę pijemy, używamy jej do prania, czy też higieny osobistej a, co nie mniej ważne, sami składamy się w ponad 70 procentach z wody. Średnio konsumujemy około 120 litrów wody pitnej.

 

Zagrożenia dla wody pitnej

Dużo głębiej musi sięgnąć do kieszeni ten, kto zanieczyszcza najcenniejszy żywioł naszej ziemi. Azotany, pozostałości farmaceutyczne, odpady przemysłowe, paliwa i chemikalia stanowią poważne zagrożenie dla wód gruntowych, a tym samym dla naszej wody pitnej. Na pierwszym miejscu substancji zanieczyszczających wodę są nawozy, które zanieczyszczają ogromne obszary gleby i wód gruntowych. I choć czarną owcą jest w tym zakresie rolnictwo, to również prywatne gospodarstwa nie są bez winy. Resztki leków, takie jak antybiotyki, przenikają również przez warstwy gleby do głębokich pokładów wody i w ten sposób zanieczyszczają wody gruntowe.

 

Wszędzie tam, gdzie przechowywane są substancje niebezpieczne, należy przestrzegać odpowiednich przepisów i podjąć odpowiednie środki, takie jak budowa warstw nieprzepuszczalnych, w celu ochrony wód podziemnych.

Ustawa o gospodarce wodnej w Niemczech mówi tu o systemach o pojemności co najmniej 220 litrów.

Dotyczy to nie tylko dużych firm, ale również osób prywatnych, u których na przykład zbiornik na olej opałowy znajduje się w piwnicy. Już 1 litr oleju opałowego może zanieczyścić  milion litrów wody. Aby temu zapobiec i chronić wody gruntowe przed olejem i innymi zanieczyszczeniami, należy zapobiegać szkodom od samego początku i przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa. Do zdarzeń  związanych z zanieczyszczeniami wód, dochodzi zazwyczaj w wyniku dwóch czynników: błędu ludzkiego i przyczyn materialnych.

Mocowania na terenach objętych niemiecką ustawą o gospodarce wodnej

Uwzględnienie tych czynników i zaoferowanie odpowiednich rozwiązań leży także w zakresie odpowiedzialności firm takich jak Hilti, które są  świadome kwestii bezpieczeństwa.

Z jednej strony poprzez nasi niemieccy koledzy oferują ukierunkowane szkolenia, które dają pracownikom umiejętności niezbędne do wykonywania ich pracy w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.

A z drugiej strony poprzez opracowanie inteligentnych produktów, takich jak specjalne kotwy chemiczne do obszarów objętych niemiecką ustawą o gospodarce wodnej. A więc obszarów retencyjnych, które zapewniają, że w razie awarii niebezpieczne substancje nie przenikną przez warstwę gruntu do wód gruntowych.

Niemiecki ustawodawca wymaga podwójnej ochrony w postaci specjalnych płyt, takich jak beton szczelny lub wanny ociekowe. Jeżeli dojdzie do przebicia  takiej powierzchni, co ma miejsce w przypadku mocowania zbiorników, regałów lub podobnych przedmiotów, należy powstałe w ten sposób uszkodzenie ponownie odpowiednio zabezpieczyć.   To właśnie gwarantują certyfikowane żywice firmy Hilti: HIT-HY 200-A i HIT-RE 500 V3.

Podczas gdy tradycyjne kotwy i żywice iniekcyjne umożliwiają przenikanie płynów przez wywiercony otwór i beton do wód gruntowych, pełne uszczelnienie dzięki zastosowaniu specjalnych żywic całkowicie eliminuje ten problem. Jednak kotwa chemiczna jest nie tylko odpowiedzialna za szczelność, ale także za stabilność kotwionych obiektów. Tak wiec nawet na obszarach, względem których obowiązują wymagania dla terenów sejsmicznych, możliwe jest zastosowanie wszystkich mocowań do dużych obciążeń.

 

Bezpieczny montaż z Hilti SafeSet

Podczas przygotowywania elementów montażowych, Hilti kładzie największy nacisk na bezpieczeństwo. Zarówno względem odniesieniu do ewentualnych błędów w aplikacji, jak i dla samego użytkownika.

Dla uzyskania pełnej nośności kotwy kluczowym elementem jest prawidłowe oczyszczenie wywierconego otworu . W przeszłości wykonywano to – o ile w ogóle – poprzez przedmuchiwanie otworu sprężonym powietrzem. W międzyczasie metoda ta została zabroniona z powodu tworzenia się niebezpiecznych cząstek pyłu i związanego z tym ryzyka dla zdrowia. Wypróbowane i przetestowane rozwiązanie systemowe SafeSet firmy Hilti, w którym wiertło rurowe już podczas wiercenia usuwa pył bezpośrednio na zewnątrz, gdzie następnie jest on odsysany, pokazuje, że można to robić także inaczej. Dzięki temu, późniejsze czyszczenie otworu nie jest już konieczne, co gwarantuje, że wartości nośności kotwy są faktycznie osiągane.

Najważniejszy zasób na świecie

Dzięki zastosowaniu na placu budowy inteligentnych i niezbędnych dla bezpieczeństwa produktów podczas wykonywania mocowań na powierzchniach objętych niemiecką ustawą o gospodarce wodnej, ochrona wód gruntowych jest zapewniona. A tym samym także nasz najważniejszy zasób, który w przyszłości będzie odgrywał jeszcze większą rolę.

Co prawda w Europie Środkowej trudno sobie wyobrazić, że nasze zbiorniki na wodę pitną kiedykolwiek się wyczerpią. Jednak to,  jak bardzo jesteśmy uzależnieni od wody, już nie raz pokazała susza.

Patrząc z perspektywy globalnej, Bank Światowy przewiduje, że do 2025 roku jedną czwartą populacji świata dotknie brak wody pitnej. Dotyczy to również krajów wysoko rozwiniętych, takich jak Anglia czy USA. Beztroskie obchodzenie się z wodą jest więc nie do pomyślenia nawet dla tych, którzy są bezpośrednio u źródła. Mimo to w samych Niemczech w 2017 roku zgłoszono ponad 700 wypadków związanych z  substancjami niebezpiecznymi dla wody. Aby zapewnić bezbarwną, bezwonną i pozbawioną smaku wodę pitną dla przyszłych pokoleń, należy w pierwszej kolejności zadbać o jej bezpieczeństwo.

SZKOLENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA Z HILTI

Mocowania na terenach objętych niemiecką ustawą o gospodarce wodnej

Dzięki specjalnym szkoleniom firmy Hilti prowadzonych w Niemczech, klient otrzymuje wsparcie w profesjonalnym przygotowaniu i bezpiecznym wykonywaniu różnorodnych działań na placu budowy. Manager ds. produktów firmy Hilti, pani von der Warth, wyjaśnia nam w krótkim wywiadzie, co jest istotą szkoleń z zakresu kotew: „Mocowania na terenach objętych niemiecką ustawą o gospodarce wodnej.“ 

 

Szanowna Pani, dlaczego firma Hilti zaleca szkolenia z zakresu bezpieczeństwa przy stosowaniu kotew chemicznych?

„Stwierdziliśmy, że niektóre przepisy z tej dziedziny są nieznane lub z czasem wkradły się do nich niewłaściwe praktyki, mimo, że nasi klienci używają naszych kotew już od wielu lat. Mocowania z użyciem kotew chemicznych na terenach objętych niemiecką ustawą o gospodarce wodnej jest szczególnie delikatną kwestią, ponieważ niewłaściwy wybór materiału lub niewłaściwy montaż może mieć poważne konsekwencje finansowe i prawne dla wykonawcy.“

Z jakich zagadnień składa się takie szkolenie?

„Najpierw oferujemy naszym klientom ogólne szkolenie z zakresu kotew, które jest również podstawą szkolenia z zakresu mocowań na terenach objętych ustawą WHG. Jest ono podzielone na część teoretyczną i praktyczną. Czas trwania wynosi od dwóch do czterech godzin, w zależności od ilości uczestników i aktualnie posiadanej przez nich wiedzy. Najpierw mówimy o obowiązkach prawnych, procedurach, odpowiedzialności, wyborze materiałów i montażu. A następnie wprowadzamy teorię w życie.“

W jaki sposób sprawdza się na placu budowy, że osadzenie kotew chemicznych zostało wykonane w profesjonalny sposób?

„Każdy z  uczestników otrzymuje certyfikat, który poświadcza, że jest on w stanie osadzić kotwy zgodnie z wymogami Ustawy o gospodarce wodnej. W praktyce każdy monter sporządza protokół montażu osadzonych kotew. Przy czym istnieje także możliwość sporządzania raportu także dla jednej sekcji budowlanej, płyty kotwiącej lub nawet dla każdej pojedynczo osadzonej kotwy.“

To również może Cię zainteresować: 

 

 

Nasze szkolenia

Szkolenia i Seminaria

… czytaj więcej

 

 

Nasze nowe produkty

… czytaj więcej